เปิดแนวคิดให้คุณทำตลาด Artistry ได้ปัง! ในยุค Digital

เปิดแนวคิดให้คุณทำตลาด Artistry ได้ปัง! ในยุค Digital

เข้าร่วม Workshop ดีๆ เพื่อติดอาวุธกับการสร้างธุรกิจ

เข้าร่วม Workshop ดีๆ เพื่อติดอาวุธกับการสร้างธุรกิจ

ชิงรางวัลพิเศษ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งใน 80 ท่าน ที่ได้ไป EXCLUSIVE PRIVATE YACHT

กติกาและรายละเอียดการร่วมกิจกรรม

ชิงรางวัลพิเศษ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งใน 80 ท่าน ที่ได้ไป EXCLUSIVE PRIVATE YACHT

กติกาและรายละเอียดการร่วมกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ARTISTRY Passionista Squad ที่จะได้เข้าร่วมทริปล่องเรือยอร์ชสุด Exclusive ในวันที่ 27 เม.ย. 62

ชื่อ-นามสกุล IG Name Avg. ER % Follower % Total Points Current Follower
1 ปารมิตา  โชติกเสถียร minnieprmt 11.29 8.32 29 3,813
2 ลลิล  มนูธรรมธร lalynm_ 13.79 9.57 25 3,481
3 เฌอ  มนูธรรมธร cherforest 19.41 13.27 31 2,365
4 สุธาสินี  วิไลวุฒิบัณฑิต glommie66 5.57 5.19 81 1,539
5 เจนจิรา  หล้าเมืองฤทธิ์ jennyjanel 9.72 5.42 30 1,440
6 สุกัญญา  อำมะเหียะ wunwaii_ady 6.55 11.86 83 1,198
7 อาภัสรา  เกิดสกุล phoebe_bee222 6.7 11.41 83 1,172
8 อภิสราพร  คมจิตร noey_apisaraporn 9.07 6.3 49 1,147
9 ณัชชา  เทียนประเสริฐกิจ june_nly 9.33 9.87 94 1,113
10 จุฑามาศ  นฤภัย janenarupai.fca 7.48 7.8 42 1,106
11 ชิดชนก  อินทะกาล chidchanok_se 5.32 9.45 117 1,031
12 พิมพรัตน์  หมายมั่น filmpimparat 8.61 6.08 80 994
13 สกาว  ศรีสมาน memiemie 5.57 5.89 76 988
14 ณปภัช  เรืองธารีกุล beenibee_makeup 5.61 8.36 90 985
15 วรสุดา  คำเป็ก wonder_wora 9.43 9.49 31 842
16 รินทร์รฐา  วัฒนสุขอภินันท์ rinratha_warn 5.48 13.36 245 823
17 กฤษณะ  คงปราโมทย์ khongpamot 5.58 355.81 173 784
18 เกสรา  ธัญญเจริญ f.kedsara 7.06 14.03 117 772
19 ธันย์ชนก  สุขเอี่ยม mookdascape 11.84 95.24 101 697
20 อารตา  เอกจิโรภาส kissarata 9.5 14.33 100 686
21 ปิยนันท์  ท้วมวงษ์ mammoz_passionato 9.4 4473.33 73 686
22 ภนิตา  กิจคุณาเสถียร yumikovip 8.67 10.3 63 664
23 ดิสนีย์  พงษ์หิรัญชยาทิต disneylun 5.35 16.81 39 660
24 สิรินภรณ์  กิจการเจริญดี izeberg 10.12 22.33 94 641
25 ณิชารัศม์  ทวีหิรัญโรจน์ firstmania 6.12 37.78 37 609
26 ศรัญญา  ยามดี kai_yada_saranya 8.14 718.06 135 589
27 ธัญรัตน์  ประคองวงค์ศรี thn.do 17.35 6.16 79 586
28 สุรีย์พร  ประสิทธิ์พิรุฬห์ kkatiey 13.57 17.2 83 586
29 วันดี  ชาวสวนเงิน jum_wandee 8.04 172.43 80 583
30 บุญล้ำ  พุ่มประพาฬ boonlumkup 8.49 422.43 98 559
31 ชลวิทย์  ทิพย์พงษ์ armchonlawitz 8.19 34.62 95 556
32 พนิตา  ชลชวลิต chtuktoon 8.57 15 126 552
33 ถิราภรณ์  ศรีมงคล mai_tira 12.86 94.64 92 545
34 รวิวรรณ  วงศ์ทิพรัตน์ anglejune 10.05 67.9 376 544
35 วศินี  วรกิจนิรันดร์ somlwejln0s 16.55 38.17 87 543
36 ชลกร  ครุฑสินธุ์ tortoei92 9.69 31.6 70 533
37 ชุลีพร  พิทักษ์มงคลกุล koi_bank 32.57 512.64 86 533
38 กรวรา  โพธิพันธุ์ kornwarap 6.04 10.04 99 526
39 นุชรินทร์  หน่อท้าว nutcharin01 36.03 223.46 100 524
40 ไพลิน  ศรีหิรัญ jib.style 14.28 8.75 30 522
41 พัณณ์ชิตา  บุนนาค kichiharunest 13.95 139.44 122 510
42 ชัชวาล  วงษ์สุบรรณ์ shut_05 10.44 243.92 64 509
43 ทักษพร  สอดสี jahr5_ 12.21 1052.27 84 507
44 พุทธิกาญจน์  เลี่ยมสมบัติ poom_freshy 6.8 107.82 156 505
45 นวลจันทร์  รักปทุม osakaday 7.88 140.38 118 500

Contact: Amway contact center 0-2725-8000

COPYRIGHT 2019 © AMWAY THAILAND