ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ARTISTRY Passionista Squad ที่จะได้เข้าร่วมทริปล่องเรือยอร์ชสุด Exclusive ในวันที่ 27 เม.ย. 62

ชื่อ-นามสกุล IG Name Avg. ER % Follower % Total Points Current Follower
1 ปารมิตา  โชติกเสถียร minnieprmt 11.29 8.32 29 3,813
2 ลลิล  มนูธรรมธร lalynm_ 13.79 9.57 25 3,481
3 สุธาสินี  วิไลวุฒิบัณฑิต glommie66 5.57 5.19 81 1,539
4 เจนจิรา  หล้าเมืองฤทธิ์ jennyjanel 9.72 5.42 30 1,440
5 สุกัญญา  อำมะเหียะ wunwaii_ady 6.55 11.86 83 1,198
6 อาภัสรา  เกิดสกุล phoebe_bee222 6.7 11.41 83 1,172
7 อภิสราพร  คมจิตร noey_apisaraporn 9.07 6.3 49 1,147
8 ณัชชา  เทียนประเสริฐกิจ june_nly 9.33 9.87 94 1,113
9 จุฑามาศ  นฤภัย janenarupai.fca 7.48 7.8 42 1,106
10 ชิดชนก  อินทะกาล chidchanok_se 5.32 9.45 117 1,031
11 ชนากานต์ สมิทธิลีลา giichalk 8.99 5.71 71 999
12 พิมพรัตน์  หมายมั่น filmpimparat 8.61 6.08 80 994
13 สกาว  ศรีสมาน memiemie 5.57 5.89 76 988
14 ณปภัช  เรืองธารีกุล beenibee_makeup 5.61 8.36 90 985
15 วรสุดา  คำเป็ก wonder_wora 9.43 9.49 31 842
16 รินทร์รฐา  วัฒนสุขอภินันท์ rinratha_warn 5.48 13.36 245 823
17 กฤษณะ  คงปราโมทย์ khongpamot 5.58 355.81 173 784
18 เกสรา  ธัญญเจริญ f.kedsara 7.06 14.03 117 772
19 ธันย์ชนก  สุขเอี่ยม mookdascape 11.84 95.24 101 697
20 อารตา  เอกจิโรภาส kissarata 9.5 14.33 100 686
21 ปิยนันท์  ท้วมวงษ์ mammoz_passionato 9.4 4473.33 73 686
22 ภนิตา  กิจคุณาเสถียร yumikovip 8.67 10.3 63 664
23 ดิสนีย์  พงษ์หิรัญชยาทิต disneylun 5.35 16.81 39 660
24 ปภัสรา หะยาจันทา maysayahayachanta 14.86 190.71 41 657
25 สิรินภรณ์  กิจการเจริญดี izeberg 10.12 22.33 94 641
26 ณิชารัศม์  ทวีหิรัญโรจน์ firstmania 6.12 37.78 37 609
27 ศรัญญา  ยามดี kai_yada_saranya 8.14 718.06 135 589
28 ธัญรัตน์  ประคองวงค์ศรี thn.do 17.35 6.16 79 586
29 สุรีย์พร  ประสิทธิ์พิรุฬห์ kkatiey 13.57 17.2 83 586
30 วันดี  ชาวสวนเงิน jum_wandee 8.04 172.43 80 583
31 บุญล้ำ  พุ่มประพาฬ boonlumkup 8.49 422.43 98 559
32 ชลวิทย์  ทิพย์พงษ์ armchonlawitz 8.19 34.62 95 556
33 พนิตา  ชลชวลิต chtuktoon 8.57 15 126 552
34 ถิราภรณ์  ศรีมงคล mai_tira 12.86 94.64 92 545
35 รวิวรรณ  วงศ์ทิพรัตน์ anglejune 10.05 67.9 376 544
36 วศินี  วรกิจนิรันดร์ somlwejln0s 16.55 38.17 87 543
37 ชลกร  ครุฑสินธุ์ tortoei92 9.69 31.6 70 533
38 ชุลีพร  พิทักษ์มงคลกุล koi_bank 32.57 512.64 86 533
39 กรวรา  โพธิพันธุ์ kornwarap 6.04 10.04 99 526
40 นุชรินทร์  หน่อท้าว nutcharin01 36.03 223.46 100 524
41 ไพลิน  ศรีหิรัญ jib.style 14.28 8.75 30 522
42 พัณณ์ชิตา  บุนนาค kichiharunest 13.95 139.44 122 510
43 ชัชวาล  วงษ์สุบรรณ์ shut_05 10.44 243.92 64 509
44 ทักษพร  สอดสี jahr5_ 12.21 1052.27 84 507
45 พุทธิกาญจน์  เลี่ยมสมบัติ poom_freshy 6.8 107.82 156 505
46 นวลจันทร์  รักปทุม osakaday 7.88 140.38 118 500

Contact: Amway contact center 0-2725-8000

COPYRIGHT 2019 © AMWAY THAILAND